¨

Hydroxid Sodný 99%

Základní surovina pro výrobu mýdel dodávaná v podobě perliček. 

od 35 Kč
Zvolte variantu
hmotnost: 500 g
Momentálně nedostupné | 342/500
35 Kč
hmotnost: 1 kg
Momentálně nedostupné | 342/1 K
59 Kč

Hydroxid sodný ve formě velmi hygroskopické perličky. Základní surovina pro výrobu mýdel.

Hydroxid sodný není sice hořlavý ani výbušný, ale je to velmi silná žíravina a zdraví škodlivá látka.

Hydroxid sodný silně leptá veškeré tkáně v organismu. Zmýdelňuje tuky, koaguluje bílkoviny, odnímá z tkání vodu. Při požití způsobuje zejména poleptání jícnu (nikoli žaludku jako u kyselin; při větších požitých množstvích však může být vážně poleptán i žaludek a tenké střevo), s rizikem nekrózy, žilní trombózy nebo až perforace jícnu. Velmi vážné následky způsobuje hydroxid sodný při zasažení očí, rychle proniká do rohovky a přední oční komory, i přes zdánlivě malé časné příznaky může způsobit slepotu.

Při poleptání okamžitě omývejte napadené místo pokožky proudem studené vody a následně neutralizujte poleptané místo slabou kyselinou. Při zasažení očí se nesmí nikdy neutralizovat, pouze neustále vymývat vodou. Pokud se jedná o poleptání většího rozsahu, zasažení očí či přetrvávající zdravotní potíže, navštivte ihned lékaře.

INCI: NaOH

Výrobek je klasifikován jako ŽÍRAVÝ.

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Kód Kód: 342/500
Jméno značky: Butters & Oils
Kategorie: Suroviny